top of page

EUROPEAN TREE WORKER

1. Opis
Szkolenie przygotowujące do certyfikacji European Tree Worker jest skierowane do doświadczonych arborystów, których umiejętności pracy na drzewach oraz wiedza na temat drzew i ich pielęgnacji są na zaawansowanym poziomie. Kurs ma na celu uporządkowanie i uszczegółowienie zdobytej dotychczas wiedzy dotyczącej zasad BHP, ratownictwa, technik pracy i sprzętu, pielęgnacji i ochrony drzew, diagnostyki drzew oraz rozpoznawania gatunków roślin zdrewniałych. Egzamin, którym zakończone jest szkolenie jest wymagający – obejmuje zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny. Część teoretyczna to egzamin pisemny - test 30 pytań i 8 pytań otwartych, egzamin ustny, a także sprawdzian z rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. Część praktyczna to egzamin z pracy arborysty na drzewie oraz pracy jako pracownika dołowego. Dodatkowo praktyczne aspekty sprawdzane są w trakcie symulacji, które mogą obejmować sadzenie i przesadzanie drzew, projektowanie wiązań drzew, diagnostyki drzew, technik riggingu czy ratownictwa.

2. Program szkoleniowy – 56 h (7 dni)

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (56 h)

  • Pierwsza pomoc. (8 h)

  • Podstawowe zasady kontroli oraz eksploatacji sprzętu do pracy na wysokości. (4 h)

  • Systemy wiązań stasowane na rynku polskim oraz europejskim. (4 h)

  • Techniki pracy w koronie drzewa oraz ratownictwo – zajęcia praktyczne oparte wytyczne egzaminacyjne. (6 h)

  • Zasady pracy narzędziami ręcznymi w koronie. Podstawy pielęgnacji i diagnostyki

  • drzew wymaganej w trakcie egzaminu. (2 h)

  • Aspekty prawne, biologia i fizjologia drzew. (6 h)

  • Zabezpieczanie drzew na placu budowy. Sadzenie, przesadzanie oraz pielęgnacja drzew młodych. (2 h)

  • Rozpoznawanie drzew liściastych. (5 h)

  • Rozpoznawanie drzew iglastych. (3 h)

  • Wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew (VTA). (8 h)

  • Egzamin (8 h)

 

3. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnik szkolenia ma obowiązek posiadać dokumenty do wglądu dla supervisora oraz organizatora w dniu egzaminu oraz dzień wcześniej

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • podpisanie oświadczenia o przyjęciu ryzyka stanowiącego załącznik do umowy

 • wpłacona zaliczka w wysokości 1500 zł ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)

 • ukończony kurs potwierdzający umiejętności pracy na linach np.: Poziom A, skt A , IRATA, OTDL, NTCP lub tożsamy

 • ukończony kurs potwierdzający umiejętności ścinki sekcyjnej drzew np. Poziom B, skt B lub tożsamy

 • ukończony kurs pilarz-drwal lub tożsamy

 • badania lekarskie do pracy na wysokości lub podpisane na miejscu oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy na wysokości.

 • ukończony kurs pierwszej pomocy.

 • ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego – może być uwzględnione w programie wymienionych powyżej szkoleń.

4. Czas trwania

 • 56h (7 dni × 8 h)

 

5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 • powierzchnia drzewostanu w okolicy wyznaczona na dany kurs

6. Terminy

Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz.
 

7. Cena

 • 6800 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • materiały szkoleniowe wysyłane drogą elektroniczną

 • wytyczne egzaminacyjne wysyłane drogą elektroniczną

 

9. Wyposażenie własne uczestnika:

Uczestnik ma obowiązek posiadać własne wyposażenie wspinaczkowe oraz odpowiednią odzież ochronną. Sprzęt powinien umożliwić wykonanie prac w zakresie cięć pielęgnacyjnych w koronie drzewa bez względu na jego strukturę czy wielkość. Wyposażenie również powinno umożliwiać wykonanie akcji ratowniczej.

 • Sprzęt wspinaczkowy:

  • uprząż zgodna z normą: EN 813, EN 566, EN 361 (opcjonalnie)

  • liny: SRS (SRT) minimum 60m oraz MRS (DRT) 45m - zgodne z normą EN 1891 typ A

  • karabinki zgodne z normą: EN 362

  • linki pomocnicze zgodne z normą: EN 795 lub EN 566

  • pętle taśmowe zgodne z normą: EN 795 lub EN 566

  • przyrządy asekuracyjno zjazdowe dopuszczone do pracy zgodne z normą: EN 341 typ 2 klasa A, EN 12841 typ C, EN 1891 A, EN 358

  • urządzenia do nadawania pozycji pracy zgodne z normą: EN 358, EN 1891 typ A, EN 567

  • kask zgodny z normą: EN 397

 • Odzież:

  • buty z cholewką powyżej kostki

  • okulary ochronne zgodne z EN 166 lub osłona twarzy przy kasku

  • spodnie z wkładką antyprzepięciową 

 • Urządzenia dodatkowe:

  • Big-shot – Dopuszczony tylko oryginalny. (opcjonalnie)

  • pilarka spalinowa bądź elektryczna. (Obowiązek egzaminacyjny wykonania pracy w koronie pilarką)

 

10. Ważność certyfikatu

 • 3 lata

bottom of page