top of page

SZKOLENIE Z ZAPLATANIA LIN (SPLICING)

1. Opis

Szkolenie daje możliwość zapoznania się z linami o różnej konstrukcji i możliwościami ich wykorzystania w zaplotach. Kursanci po odbyciu szkolenia nabędą umiejętności tworzenia pętli bądź oczek na końcówkach lin. Sprawność ta pozwala na samodzielne tworzenie różnego rodzaju zawiesi do riggingu czy tworzenia oczek na końcu niektórych modeli lin wspinaczkowych. W trakcie szkolenia zaploty będą testowane na specjalnym urządzeniu zrywającym.
Szkolenie zgodnie z prawem nie uprawnia do komercyjnego zaplatania lin chroniących przed upadkiem z wysokości. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe konsekwencje lub szkody powstałe podczas użytkowania produktów wykonanych przez osoby przeszkolone. 
 

2. Program szkoleniowy – 16 h (2 dni)

 • Zajęcia praktyczne (16 h)

  • Budowa lin oraz znaczenie poszczególnych elementów. (2 h)

  • Konstrukcja oraz różnice w użytkowaniu: 16, 24, 32, 48 splotowych lin. (2 h)

  • Zaplatanie lin double-braid (metoda klasyczna) oraz lin o konstrukcji rdzenia równoległego (metoda klasyczna). (8 h)

  • Rodzaje juzingu oraz jego znaczenie. (2 h)

  • Zrywanie zaplecionych lin. Omówienie błędów i zachowania liny pod obciążeniem. (2 h)

 

3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodniez terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 

4. Czas trwania

 • 16 h (2 dni × 8 h)
   

5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

6. Terminy

 • Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz
   

7. Cena,

 • 1500 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • materiały dydaktyczne wydane w trakcie szkolenia:

  • niezbędna ilość lin do treningu (na wykonanie minimum 3 zaplotów z danego rodzaju liny)

  • niezbędna ilość nici do juzingu.

 • materiały i narzędzia, które otrzymuje kursant po szkoleniu:

  • zestaw szydeł do zaplatania lin PolArb.

  • szydło druciane (wire fid).

Osobom posiadającym własne narzędzia do splicingu będzie obniżona cena szkolenia o 200 zł.

 

9. Wyposażenie własne uczestnika:

 • nie dotyczy

10. Ważność certyfikatu

 • bezterminowy
   

11. Kontakt w sprawie ustalenia terminu szkolenia

    Błażej - kom: 535 398 398

bottom of page