top of page

Usługa odświeżenia uprawnień (refresh)

Odnowienie Certyfikatu (Refresh) -Polega na odbyciu zajęć sprawdzających wiedzę uczestnika i postępy jakie poczynił po szkoleniu podstawowym.

Osoby, które zdadzą bez uwag prowadzącego proces recertyfikacji, otrzymają odnowione zaświadczenie na okres: BEZTERMINOWY

W sytuacjach wyjątkowych Trener ma możliwość przedłużyć certyfikat o 1 rok dając szansę na do edukowanie i ponowne podejście do recertyfikacji bezterminowej. 

Do recertyfikacji na czas nieokreślony mogą podejść osoby posiadające uprawnienia minimum 30 miesięcy i nie przekraczające roku kalendarzowego wygaśnięcia posiadanych uprawnień.

Koszt recertyfikacji  - 400zł brutto

Termin - ustalany z chętnymi.

Czas trwania - 1 dzień

 

bottom of page