top of page

PIELĘGNACJA DRZEW

1. Opis
Szkolenie z zakresu pielęgnacji drzew jest przeznaczone dla osób, które chciałyby zdobyć wiedzę na temat niezmiernie ciekawych organizmów jakimi są drzewa. Kursanci będą mieli okazję poznać podstawowe informacje na temat biologii i fizjologii tych roślin. Dowiedzą się o regulacjach prawnych dotyczących pielęgnacji i wycinki drzew a także sposobach ich zabezpieczania na placu budowy. Poznają też efektywne metody ich sadzenia i przesadzania. W trakcie kursu przewidziana jest nauka podstawowej diagnostyki stanu zdrowotnego drzew. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje metody oraz narzędzia stosowane podczas diagnostyki drzew, uczy się dobierania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzewa, a także podstawowej oceny bezpieczeństwa drzewa w danym otoczeniu.

2. Program szkoleniowy – 16 h (2 dni)

 • Dzień 1

8:00 – 9:00 Aspekty prawne

9:00 – 11:00 Biologia i fizjologia drzew

11:00-11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Biologia i fizjologia drzew

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30 Zabezpieczanie drzew na placu budowy

14:30 – 16:00 Wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew (VTA)

 

 • Dzień 2

8:00 – 11:00 Sadzenie, przesadzanie drzew, rodzaje materiału sadzeniowego

11:00-11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Zasady pielęgnacji i cięcia drzew

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30 Sadzanie drzew w terenie zurbanizowanym. Metody i pielęgnacja po inwestycji

15:00 – 16:00 Budowa nawierzchni – wsparcie Tree Workera w procesie projektowania


3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin) 
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodnie
  z terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 

4. Czas trwania

 • 16 h (2 dni × 8 h)


​5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 

6. Terminy

Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz
 

7. Cena

 • 1230 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • materiały szkoleniowe wysyłane drogą elektroniczną

 

9. Ważność certyfikatu

 • bezterminowy

bottom of page