top of page

PIELĘGNACJA DRZEW

1. Opis
Szkolenie z zakresu pielęgnacji drzew jest przeznaczone dla osób, które chciałyby zdobyć wiedzę na temat niezmiernie ciekawych organizmów jakimi są drzewa. Kursanci będą mieli okazję poznać podstawowe informacje na temat biologii i fizjologii tych roślin, a także zapoznać się z grzybami zasiedlającymi ich struktury, będącymi patogenami drzew. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o regulacjach prawnych dotyczących pielęgnacji i wycinki drzew a także sposobach ich zabezpieczania na placu budowy. Poznają też efektywne metody ich sadzenia i przesadzania. W trakcie kursu przewidziana jest nauka rozpoznawania gatunków drzew, a także podstawowej diagnostyki stanu zdrowotnego drzew. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje metody oraz narzędzia stosowane podczas diagnostyki drzew, uczy się dobierania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzewa, a także podstawowej oceny bezpieczeństwa drzewa w danym otoczeniu.
Jest możliwość uczestniczenia w zajęciach na wysokości na drzewach. W przypadku wyboru wariantu ze wspinaczką prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i przygotowanie własnego wyposażenia wspinaczkowego.

 

2. Program szkoleniowy – 24 h (3 dni)

 • Zajęcia teoretyczne (12 h)

  • Aspekty prawne związane z pielęgnacją i wycinką drzew. (2 h)

  • Podstawy biologii oraz fizjologii drzew. Podstawowe grzyby patogeniczne. (4 h)

  • Sadzenie i przesadzanie drzew. (2 h)

  • Zabezpieczanie drzew na placu budowy. (2 h)

  • Wprowadzenie do rozpoznawania drzew. (2 h)

 • Zajęcia praktyczne (12 h)

  • Rozpoznawanie drzew liściastych. (4 h)

  • Rozpoznawanie drzew iglastych. (4 h)

  • Wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew (VTA). (4 h)


3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • podpisanie oświadczenia o przyjęciu ryzyka stanowiącego załącznik do umowy (wariant ze wspinaczką)

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin) 
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodnie
  z terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 

4. Czas trwania

 • 24 h (3 dni × 8 h)


​5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 

6. Terminy

Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz
 

7. Cena

 • 850 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • materiały szkoleniowe wysyłane drogą elektroniczną

 

9. Wyposażenie własne uczestnika:

Jeśli uczestnik wyraża chęć uczestniczenia w zajęciach na wysokości na drzewach, powinien być wyposażony we własny sprzęt wspinaczkowy i odpowiedni strój. W przypadku wyboru wariantu ze wspinaczką prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.
 

10. Ważność certyfikatu

 • bezterminowy

bottom of page