top of page

WZMOCNIENIA MECHANICZNE DRZEW

1. Opis
Szkolenie z zakresu wzmocnień mechanicznych drzew - Tree Bracing Inspector daje możliwość poznania różnych systemów wiązań zabezpieczających drzewa oraz uczy w jakich sytuacjach należy je stosować.  Kursanci po odbyciu szkolenia są w stanie poprawnie projektować, zakładać oraz dobierać wzmocnienia mechaniczne, zależnie od wymaganej sytuacji. Szkolenie jest kierowane również do osób nadzorujących oraz kontrolujących prace związane z drzewostanem.  Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne są prowadzone w pomieszczeniach oraz w terenie (zajęcia nie są prowadzone na wysokości).
Kurs prowadzony przez doświadczonych arborystów instruktorów, którzy na co dzień zajmują się zabezpieczaniem drzew pomnikowych, na zabytkowych założeniach oraz w miejscach intensywni użytkowanych przez ludzi - w miastach przy alejkach, placach zabaw, przedszkolach. Ukończyli szkolenia instruktorskie prowadzone przez producentów wiązań z zakresu instalacji oraz obsługi i przeglądu sprzętu.

2. Program szkoleniowy – 16 h (2 dni)

 • Zajęcia teoretyczne (8 h)

  • Zasady oraz potrzeby instalacji mechanicznych wzmocnień koron drzew. (1 h)

  • Przegląd systemów wiązań ; GeminiS, Cobra, GEFA oraz Boa. (4 h)

  • Wiązania statyczne. (1 h)

  • Wiązania elastyczne. (2 h)

 • Zajęcia praktyczne (8 h)

  • Rozpoznawanie naturalnych symptomów sugerujących potrzebę instalacji wiązań (1 h)

  • Planowanie oraz kontrola mechanicznych wzmocnień koron drzew: COBRA, BOA, GEFA, Gemini S. (2 h)

  • Podstawy instalacji mechanicznych wzmocnień korony. (5 h)

 

3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodniez terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 

4. Czas trwania

 • 16 h (2 dni × 8 h)
   

5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 

6. Terminy

 • Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz

7. Cena

 • 1600 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • materiały niezbędne do zapoznania się systemami wiązań drzew w czasie szkolenia

 

9. Wyposażenie własne uczestnika:

 • wygodny strój odpowiedni do zajęć terenowych / ubiór przeciwdeszczowy

 

10. Ważność certyfikatu

bottom of page