top of page

Regulamin strony szkolaarborystyki.pl

1. platforma internetowa działająca pod adresem szkolaarborystyki.pl, umożliwia zapoznanie się z ofertą szkoleniową jednostki prowadzącej identyfikującej się danymi:

Opolska Szkoła Arborystyki Sp. z o.o.
Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy
NIP: 7511783171 REGON: 387775340 KRS: 0001021712


2. prowadzący stronę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie w dowolnym momencie i nie bierze odpowiedzialności za nieścisłości w sytuacji wykorzystania oferty w celach pozyskania dotacji unijnych czy innego rodzaju finansowania. w celu zabezpieczenia na określony czas oferty na usługi szkoleniowe należy się skontaktować bezpośrednio z prowadzącym szkołę i ustalić indywidualne warunki.

3. platforma umożliwia dokonanie rejestracji na poszczególne terminy szkoleń. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie płatności za wybrane szkolenie w przedmiarze określonym w karcie usługi. Sama rejestracja bez potwierdzenia płatnością nie obliguje szkoły do zrealizowania usługi.
Płatność za usługę odbywa się ręcznie z konta klienta na wskazany rachunek bankowy w podsumowaniu rezerwacji. 
Strona internetowa nie posiada funkcji płatności przez zewnętrzne podmioty określane nieraz jako "szybkie płatności"

4. Strona internetowa zapisuje pliki cookies i dane. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności.

5. Rezygnacja jest możliwa jedynie 3 tyg. przed realizacją szkolenia. W sytuacji chęci rezygnacji z wyznaczonego terminu, zaliczka wynosząca 50% wartości szkolenia przepada lub zostaje przeniesiona na ustalony z uczestnikiem termin ale nie późniejszy niż w bieżącym roku kalendarzowym. W sytuacji braku realizacji usługi w określonym czasie. OSA Sp. z o.o. dokona fakturowania lub fiskalizacji otrzymanych środków i uzna realizację za zakończoną. 

6. OSA Sp. z o.o. na wszystkie usługi szkoleniowe wystawia fakturę lub paragon ze stawką VAT zwolniony. Na podstawie indywidualnej interpretacji Głównego Urzędu Skarbowego.

bottom of page