top of page

RECERTYFIKACJA ETW

Uprawnienia wydawane prze EAC posiadają okres ważności 3 lata. Po tym okresie możemy swobodnie bez dodatkowych egzaminów przedłużyć ważność naszych uprawnień. Zadaniem mechanizmu jest utrzymanie na rynku tylko czynnych zawodowo osób posługujących się danym dokumentem.
OSA Sp. z. o. o. wprowadziła prosty system monitorowania własnej pracy i zdobywanego doświadczenia. Wprowadziliśmy log-booki. Na podstawie wypełnionej książeczki można w prosty sposób przejść przez proces recertyfikacjii. 

W celu odświeżenia uprawnień należy spełnić poniższe wymagania.

Do odświeżenia uprawnień wymagane jest:
- udokumentowanie przepracowania przy drzewach minimum 24 z ostatnich 36 miesięcy;
- potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
- aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości;
- dowód uczestnictwa w warsztatach/kursach dotyczących drzew przez nie mniej niż 30 godzin w ciągu ostatnich 36 miesięcy; (udokumentować w formie certyfikatów/zaświadczeń)
- zgoda na przestrzeganie Kodeksu Etyki EAC poprzez podpisanie deklaracji (do uzupełnienia oświadczenie)
- potwierdzenie uiszczenia opłaty za recertyfikację.
Koszt recertyfikacji – 900 zł brutto (wraz z nowym Log-bookiem)

bottom of page