top of page

PILARZ DRZEW OZDOBNYCH

1. Opis

Szkolenie pilarz drzew ozdobnych jest przeznaczone dla osób, które chciałyby rozpocząć praktykę przy pracach związanych z drzewami i zdobyć wiedzę na temat niezmiernie ciekawych organizmów jakimi są drzewa . Kursanci będą mieli okazję poznać podstawowe informacje na temat biologii i fizjologii tych roślin. Dowiedzą się o regulacjach prawnych dotyczących pielęgnacji i wycinki drzew a także sposobach ich zabezpieczania na placu budowy. Poznają też efektywne metody ich sadzenia i przesadzania. W trakcie kursu przewidziana jest nauka podstawowej diagnostyki stanu zdrowotnego drzew. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje metody oraz narzędzia stosowane podczas diagnostyki drzew, uczy się dobierania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzewa, a także podstawowej oceny bezpieczeństwa drzewa w danym otoczeniu. Szkolenie obejmuje obsługę pilarki spalinowej i daje możliwość zapoznania się z technikami pracy pilarką. W trakcie kursu uczestnicy mają okazję poznać sprzęt - jego działanie, obsługę i konserwację. Kursanci są zaznajamiani z zasadami BHP dotyczącymi pracy pilarką, a także prawidłową organizacją pracy. Poznają różne techniki okrzesywania ściętych drzew a także przerzynki drewna. Szkolenie pozwoli rozpocząć praktykę przy pracach związanych z drzewami.

2.  Program szkoleniowy – 4 zjazdy 

Zjazd 1  (16 h)

Dzień 1. Kontrola sprzętu, wiązania drzew. (8 h)

 • Podstawowe zasady kontroli oraz eksploatacji sprzętu do pracy na wysokości (2 h)

 • Podstawy prawne. Zasady przygotowania odpowiedniej dokumentacji SOI. (1 h)

 • Przegląd SOI zajęcia praktyczne (1,5 h)

 • Tree bracing systems – Systemy wiązań stasowane na rynku Polskim oraz Europejskim. (1 h)

 • Zasady instalacji systemów wiązań. (1 h)

 • Instalacja wiązań – zajęcia praktyczne na trenażerach. (1,5 h)

Dzień 2. Pielęgnacja i diagnostyka drzew. Ratowanie poszkodowanego z korony. (8 h)

 • Podstawy pielęgnacji i diagnostyki drzew. (2,5 h)

 • Techniki pracy w koronie, zasady pracy narzędziami ręcznymi w koronie – zajęcia teoretyczne. (1 h)

 • Techniki pracy w koronie – pokaz w terenie. (2 h)

 • Techniki ratowania z korony poszkodowanego – pokaz w terenie. (2,5 h)

 

Zjazd 2  (16 h)

Dzień 1. Biologia i fizjologia drzew, ocena stanu zdrowotnego drzew (8 h)

 • Aspekty prawne związane z drzewami (1 h)

 • Biologia i fizjologia drzew (4 h)

 • Zabezpieczanie drzew na placu budowy (1,5 h)

 • Wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew (VTA) (1,5 h)

Dzień 2. Sadzenie drzew. (8 h)

 • Sadzenie, przesadzanie drzew, rodzaje materiału sadzeniowego. (3 h)

 • Zasady pielęgnacji i cięcia drzew (2 h)

 • Sadzanie drzew w terenie zurbanizowanym. Metody i pielęgnacja
  po inwestycji. (1,5 h)

 • Budowa nawierzchni a sadzenie drzew. (1,5 h)

 

Zjazd 3 (16 h)

Dzień 1. Rozpoznawanie drzew. (8 h)

 • Rozpoznawanie drzew liściastych (6,5 h)

 • Rozpoznawanie drzew iglastych wprowadzenie. (1,5 h)

Dzień 2. Rozpoznawanie drzew. Rozpoznawanie grzybów i owadów. (8 h)

 • Rozpoznawanie drzew iglastych (5 h)

 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków grzybów patogenicznych. (1 h)

 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków owadów żerujących na drzewach. (2 h)

 

Zjazd 4 (16 h)

Dzień 1. Ścinka drzew z poziomu gruntu. (8 h)

 • Techniki ścinki drzew z poziomu gruntu. (2,5 h)

 • Zasady BHP podczas obalania drzew. (2 h)

 • Budowa i obsługa pilarki spalinowej – zajęcia praktyczne na powierzchni. (1 h)

 • Narzędzia wykorzystywane w trakcie obalania drzew w praktyce
  – pokaz w terenie. (2,5 h)

Dzień 2. Ścinka drzew na wysokości. (8 h)

 • Siły oddziałowujące na wspinacza i drzewo w trakcie wycinki drzew. (2 h)

 • Techniki linowe kontroli ładunku; stosowane węzły, urządzenia do kontroli, zasady montażu. (2,5 h)

 • Techniki pracy pilarką na wysokości oraz BHP – pokaz w terenie. (3,5 h)

 • Egzamin pisemny (1 h)

 

3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • podpisanie oświadczenia o przyjęciu ryzyka stanowiącego załącznik do umowy

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia
  (w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)

  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodniez terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 

4. Czas trwania

 • 4 zjazdy 64 h (8 dni × 8 h)

 

5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 • powierzchnia drzewostanu w okolicy wyznaczona na dany kurs

 

6. Terminy

Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz
 

7. Cena,

 • Zjazd 1 - 1230 zł brutto

 • Zjazd 2 - 1230 zł brutto

 • Zjazd 3 - 1230 zł brutto

 • Zjazd 4 - 1230 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • kask z odpowiednimi osłonami wypożyczany na czas szkolenia

 • pilarki, nogawice i inne narzędzia niezbędne do pracy wypożyczane na czas szkolenia

 

9. Wyposażenie własne uczestnika

 • wygodna odzież do pracy z wkładką antyprzecięciową chroniącą kończyny dolne

 • rękawice nie ograniczające ruchów (polecamy tzw. ogrodniczki) - można zakupić na miejscu

 • wygodne buty z cholewką powyżej kostki – robocze z metalowym wzmocnieniem czubka lub wkładką antyprzecięciową.

 • w ciepłych porach roku - środek ochronny przeciw komarom

 • w zimnych porach roku – ciepła odzież / przeciwdeszczowa, buty na zmianę.

 

10. Ważność certyfikatu

 • Bezterminowy

bottom of page