top of page

Kurs przygotowawczy ETW – Moduł  II

Tematyka zajęć:

 

Dzień 1

8:00 – 9:00 Aspekty prawne

9:00 – 11:00 Biologia i fizjologia drzew

11:00-11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Biologia i fizjologia drzew

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30 Zabezpieczanie drzew na placu budowy

14:30 – 16:00 Wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew (VTA)

 

Dzień 2

8:00 – 11:00 Sadzenie, przesadzanie drzew, rodzaje materiału sadzeniowego

11:00-11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Zasady pielęgnacji i cięcia drzew

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30 Sadzanie drzew w terenie zurbanizowanym. Metody i pielęgnacja po inwestycji

15:00 – 16:00 Budowa nawierzchni – wsparcie Tree Workera w procesie projektowania

 

Koszt modułu: 1230 zł brutto

 

Każdy moduł jest udokumentowany zaświadczeniem tematycznym ze szczegółowym programem na odwrocie i tytułem: Odbył/a szkolenie z zakresu „…….”

bottom of page