top of page

DZIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCY

1. Opis
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą zajmującą się pracą na drzewach. Kursanci będą mieli okazję poznać przepisy dotyczące pracy na drzewach oraz zasady BHP jakie musi spełnić pracodawca. W trakcie kursu poruszane będą zagadnienia odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy.
 
2. Program szkoleniowy  (8 h)

 

 • Polskie przepisy dotyczące pracy na drzewach (2,5 h)

 • Zasady BHP jakie musi spełnić pracodawca / właściciel firmy podczas świadczenia usług wysokościowych na drzewach. Wzory dokumentów, zasady opracowywania. (2,5 h)

 • Odpowiedzialność karna – jakie warunki spełnić aby spać spokojnie? (3 h)

 
3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodniez terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 
4. Czas trwania

 • 1 dzień – 8h

 
5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 
6. Terminy

 • Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz

 
7. Cena

 • 350 zł brutto


8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 
9. Ważność certyfikatu

 • bezterminowy

bottom of page