top of page

European Arboriculture Council (EAC)

Jednostką nadzorującą proces certyfikacji European Tree Worker jest EAC. Jest to organizacja, której misją jest wprowadzanie standardów pracy stosowanych podczas pielęgnacji drzew i krzewów.
Poprzez jednoczenie członków z całego świata, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu jak najdłuższego zachowania w naszym otoczeniu jednych z największych organizmów roślinnych.
Zasięg organizacji to cały świat gdyż EAC jest powiązane z organizacją  International Society of Arboriculture (ISA)  a uprawnienia wydawane przez jedną organizację są honorowane przez drugą.
Nadzór nad egzaminami pełnią "supervisorzy", którzy posiadają udokumentowany bagaż doświadczeń i wiedzę. Każdy egzamin jest nadzorowany przez innego supervisora z innego kraju.  
220px-EAC_logo_2016-4c.jpg
Logo ETW.JPG

Co to jest European Tree Worker (ETW)

ETW to certyfikacja potwierdzające wysokie kwalifikacje pracownika drzewnego w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wiedzy z zakresu fizjologii i biologii roślin.
Osoba przystępująca do certyfikacji musi już deklarować przynajmniej roczne doświadczenie w różnego rodzaju zabiegach związanych z drzewami. 
Dokument ten uprawnia do pracy niemal na całym świecie i jest potwierdzeniem obszernej wiedzy takiego człowieka. W wielu krajach przekłada się to również na poziom wynagrodzenia. 
Certyfikacja wymaga od uczestnika dużej koncentracji i wiedzy z zakresu pracy w dostępie linowym lub z podnośnika oraz wiedzy teoretycznej.

Jakie dokumenty musisz posiadać aby wziąć udział w ETW

EAC bardzo ogólnie określa uprawnienia jakie należy posiadać przystępując do certyfikacji. Nasza jednostka szkoląca dopasowała wykaz do dokumentów funkcjonujących w Polsce i na zachodzie uprawniających do udziału w certyfikacji.

Dokumenty:
- Kurs Poziomu A lub IRATA, OTDL
- Kurs Poziomu B lub alternatywny kurs z zakresu ścinki sekcyjnej drzew potwierdzający kwalifikację pracy pilarką na wysokości. 
- Kurs Pilarz-drwal 
- Kurs pierwszej pomocy - aktualny tzn. nie starszy niż 3 lata od wydania dokumentu potwierdzającego odbycie.
- Tree Bracing Inspector - Inspektor wiązań do drzew - Zalecamy ze względu na występujące w trakcie egzaminu pytania z tego zakresu.
bottom of page