top of page

Kurs przygotowawczy ETW – Moduł  IV

Tematyka zajęć:

Dzień 1

9:00 – 10:30 Techniki ścinki drzew z poziomu gruntu

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:30 Zasady BHP podczas obalania drzew

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa.

13:00 – 13:30 Budowa i obsługa pilarki spalinowej – zajęcia praktyczne na powierzchni

13:30 – 16:00 Narzędzia wykorzystywane w trakcie obalania drzew w praktyce – zajęcia praktyczne na powierzchni

 

Dzień 2

8:00 – 10:00 Siły oddziałowujące na wspinacza i drzewo w trakcie wycinki drzew

10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 – 12:30 Techniki linowe kontroli ładunku; stosowane węzły, urządzenia do kontroli, zasady montażu

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 16:00 Techniki pracy pilarką na wysokości oraz BHP

 

Koszt modułu: 1230 zł brutto 

Każdy moduł jest udokumentowany zaświadczeniem tematycznym ze szczegółowym programem na odwrocie i tytułem: Odbył/a szkolenie z zakresu „…….”

bottom of page