top of page

Kurs przygotowawczy ETW – Moduł  I

Tematyka zajęć:

 

Dzień 1

8:00 – 10:00 Podstawowe zasady kontroli oraz eksploatacji sprzętu do pracy na wysokości.

10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 – 11:00 Podstawy prawne. Zasady przygotowania odpowiedniej dokumentacji SOI.

11:00 – 12:30 Przegląd SOI wyposażenia uczestników szkolenia ETW.

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa.

13:00 – 14:00 Tree bracing systems – Systemy wiązań stasowane na rynku Polskim oraz Europejskim.

14:00 – 15:00 Zasady instalacji systemów wiązań.

15:00 – 16:00 Instalacja wiązań – zajęcia praktyczne na trenażerach.

 

Dzień 2

8:00 – 9:00     Techniki pracy w koronie, zasady pracy narzędziami ręcznymi w koronie. – zajęcia teoretyczne oparte o wytyczne egzaminacyjne.

9:00 – 11:00   zajęcia praktyczne oparte o wytyczne egzaminacyjne. Symulacja egzaminu

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:30 Techniki ratowania z korony poszkodowanego.

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa.

14:00 – 16:00 Podstawy pielęgnacji i diagnostyki drzew wymaganej w trakcie egzaminu.

 

Dzień 3

Pierwsza pomoc (opcjonalnie za dopłatą 350 zł i przy grupie minimum 8 osób)

 

- Bezpieczeństwo własne

- Ocena wstępna poszkodowanego

- Skuteczne wzywanie pomocy

- Podstawy anatomii i fizjologii

- Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości

- Epilepsja - drgawki

- Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych

- Techniki ewakuacji poszkodowanego z drzewa podczas prac z użyciem technik dostępu linowego

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w zakresie

- Basic Life Support

- Oparzenia termiczne

- Postępowanie przy krwotoku, opatrywanie ran

- Unieruchamianie zwichnięć i złamań

- Zadławienia i zakrztuszenia

- Postępowanie we wstrząsie + Trauma suspension

- Badanie Urazowe

 

Godziny zajęć od 8:00 – 17:00 , przerwa obiadowa o 13:00. W trakcie bufet kawowy.

 

Koszt modułu: 1230 zł brutto + 350 zł pierwsza pomoc (opcjonalnie)

Każdy moduł jest udokumentowany zaświadczeniem tematycznym ze szczegółowym programem na odwrocie i tytułem: Odbył/a szkolenie z zakresu „…….”

bottom of page