top of page

KURS PIERWSZEJ POMOCY

1. Opis
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - jest przeznaczone dla wszystkich osób
z branży drzewnej, które mają do czynienia z pracami niebezpiecznymi, generującymi duże prawdopodobieństwo wypadku, zarówno przy pracy na ziemi jaki i na wysokości. W trakcie kursu uczestnicy zaznajamiają się z wiedzą na temat bezpieczeństwa własnego oraz osoby poszkodowanej oraz jak udzielić pierwszej pomocy przy różnego rodzaju urazach. Szkolenie jest szczególnie nakierowane na urazy przy pracach na drzewach  - omawiane są postępowania przy uszkodzeniach ciała ostrymi narzędziami, trauma suspension czyli tzw. szok wiszenia.

 
2. Program szkoleniowy -  zajęcia teoretyczne i praktyczne (8 h)

 

 • Bezpieczeństwo własne

 • Ocena wstępna poszkodowanego

 • Skuteczne wzywanie pomocy

 • Podstawy anatomii i fizjologii

 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości

 • Epilepsja - drgawki

 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w zakresie

 • Basic Life Support

 • Oparzenia termiczne

 • Postępowanie przy krwotoku, opatrywanie ran

 • Unieruchamianie zwichnięć i złamań

 • Zadławienia i zakrztuszenia

 • Postępowanie we wstrząsie + Trauma suspension

 • Badanie Urazowe

 
3. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowych

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50 % ceny szkolenia ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana.  Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodniez terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 
4. Czas trwania

 • 1 dzień – 8h

 
5. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 
6. Terminy

 • Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz

 
7. Cena

 • 350 zł brutto


8. Co jest w cenie

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 
9. Ważność certyfikatu

bottom of page