top of page

Odnowienie Certyfikatu - Poziom A

Refresh

  • 8 godz.
  • 400 złotych polskich
  • Wierzchy

Opis usługi

Odnowienie Certyfikatu (Refresh) - Poziom A polega na odbyciu indywidualnych zajęć sprawdzających wiedzę uczestnika i postępy jakie poczynił po szkoleniu podstawowym. Osoby, które zdadzą bez uwag prowadzącego proces recertyfikacji, otrzymają odnowione zaświadczenie na okres: BEZTERMINOWY W sytuacjach wyjątkowych Trener ma możliwość przedłużyć certyfikat o 1 rok dając szansę na do edukowanie i ponowne podejście do recertyfikacji bezterminowej.


Dane kontaktowe

  • Opolska Szkoła Arborystyki - OSA S.C Tree Climbing Center, Wierzchy, Polska

    690202669

    szkolaarborystyki@gmail.com


bottom of page