top of page

Recertyfikacja uprawnień ETW

Recertyfikacja European Tree Worker

  • 5 min.
  • 900 złotych polskich
  • Online

Opis usługi

Do odświeżenia uprawnień wymagane jest: - udokumentowanie przepracowania na drzewach minimum 24 z ostatnich 36 miesięcy; - potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy; - aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości; - dowód uczestnictwa w warsztatach/kursach dotyczących drzew przez nie mniej niż 30 godzin w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Certyfikowany European Tree Worker musi również potwierdzić zgodę na przestrzeganie kodeksu etyki poprzez podpisanie deklaracji w momencie składania wniosku. Ponowna certyfikacja może zostać zatwierdzona tylko do 31 grudnia, rok po dacie wygaśnięcia certyfikacji. Po upływie daty wygaśnięcia nazwisko w rejestrze EAC zostanie oznaczone jako „do odnowienia”. Jeśli certyfikat nie został odnowiony do tego dnia, egzamin European Tree Worker musi zostać powtórzony. Biuro EAC może zrobić wyjątek, jeśli ponowna certyfikacja nie była możliwa z powodów takich jak pobór do wojska, urlop macierzyński itp. EAC według własnego uznania, może odmówić ponownej certyfikacji lub odebrać status certyfikacji z powodu pracy wykonywanej w niebezpieczny lub niewłaściwy sposób, a także przez nieprofesjonalne zachowanie. Ważność certyfikatu ETW: 3 lata. Dowiedz się więcej w zakładce 'Opisy szkoleń'.


Dane kontaktowe

690202669

szkolaarborystyki@gmail.com

Opolska Szkoła Arborystyki - OSA S.C Tree Climbing Center, Wierzchy, Polska


bottom of page