Informacje szczegółowe na temat szkolenie z zakresu wzmocnień mechanicznych drzew - Tree Bracing Inspector

 

Kursant po odbyciu szkolenia jest w stanie poprawnie projektować, zakładać oraz dobierać wzmocnienia mechaniczne zależnie od wymaganej sytuacji. Szkolenie jest kierowane również do osób nadzorujących prace oraz kontrolujących gdyż zajęcia praktyczne oraz teoretyczne są prowadzone w przygotowanych salach oraz w terenie (zajęcia nie są prowadzone na wysokości). Ważność certyfikatu wynosi 3 lata od daty wystawienia.

Kurs prowadzony przez doświadczonych arborystów, instruktorów Warmińsko - Mazurskiej Szkoły Arborystyki którzy na co dzień zajmują się zabezpieczaniem drzew pomnikowych, na zabytkowych założeniach oraz najbliżej ludzi ; w miastach przy alejkach, placach zabaw, przedszkolach. Ukończyli liczne szkolenia instruktorskie prowadzone przez producentów z zakresu instalacji wiązań oraz obsługi i przeglądu sprzętu. 

Program szkolenia:

 • zasady oraz potrzeby instalacji mechanicznych wzmocnień koron drzew

 • przegląd systemów wiązań ; GeminiS, Cobra, GEFA oraz Boa

 • wiązania statyczne

 • wiązania elastyczne

 • rozpoznawanie naturalnych symptomów sugerujących potrzebę instalacji wiązań

 • planowanie mechanicznych wzmocnień korony

 • podstawy instalacji mechanicznych wzmocnień korony


Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat

 • podpisana umowa o świadczeniu usług szkoleniowych

 • wpłacona zaliczka w wysokości 50% całej kwoty ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)


Organizacja szkolenia: 


Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych i 16 godziny zajęć praktycznych. Program obejmuje standardowo 3 dni szkoleniowe zależnie od ustaleń z uczestnikami szkolenia. 
Miejsce: Olsztyn lub wg ustaleń z Zamawiającym 

Cena szkolenia i warunki płatności: 
Podstawowa cena szkolenia: 1600 zł 
Cena może ulec zmianie zależnie od liczby uczestników. 

Wyposażenie własne uczestnika:

 • wygodny strój odpowiedni do zajęć terenowych

 • ubiór przeciwdeszczowy

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon