Kurs Instruktora Arborystyki

Czym jest kurs Instruktora Arborystyki?


 

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest potwierdzeniem wiedzy oraz umiejętności (Certyfikat Kwalifikacji) w wielu dziedzinach z zakresu arborystyki. Celem kursu jest usystematyzowanie już posiadanej wiedzy oraz wprowadzenie w życie metodyki nauczania poszczególnych elementów, stosowanej przez branżystów z Opolskiej Szkoły Arborystyki.

Instruktorzy mają tworzyć arborystykę w Polsce i być osobami wiarygodnymi. Nasze szkolenia mają pomóc im rozwijać się w odpowiednim kierunku i jednocześnie obalać wiele mitów krążących w środowisku.

 

Co nam dają uprawnienia instruktorskie?

 

Uprawnienia Instruktora Arborystyki stopnia I oraz II dają nam możliwość prowadzenia szkoleń
z zakresu: poziomu A, poziomu B, instalacji wzmocnień mechanicznych drzew, asystenta arborysty oraz pracy przy liniach elektroenergetycznych. Kurs przygotowuje uczestnika do umiejętnego przekazywania wiedzy, pracy z ludźmi na wysokości oraz odkrywa niełatwą stronę pracy instruktora.

 

Uprawnienia są potwierdzeniem naszych umiejętności instruktorskich w danej dziedzinie, a zarazem uwiarygodnieniem naszej osoby w branży szkoleniowej.

 

Kurs otwiera drogę kariery w jednostkach szkolących do pracy na drzewach. Instruktor może też szkolić ludzi w swojej firmie, wydawać im odpowiednie uprawnienia, podpisując się swoim numerem uprawnień.

Pozwalają stworzyć jednostkę, która może dołączyć do ogólnopolskiej sieci punktów szkoleniowych. Wymagania jakie narzucamy na punkt szkoleniowy to:

- Utrzymanie wysokiego standardu szkoleń.

- Wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz samorozwój instruktorów.

- Odświeżanie uprawnień instruktorskich co 3 lata.

- Przyjmowanie przyszłych instruktorów na praktykę.

 

 

Czego dotyczy stopień I oraz II?

 

Instruktor Arborystyki stopnia I – kursant ukończył egzamin z wynikiem pozytywnym oraz wykazał się wiedzą i umiejętnościami z zakresu: wzmocnień mechanicznych drzew (tj. Cobra, GEFA, GeminiS, BOA), technik dostępu linowego stosowanych do pracy na drzewach, znajomości norm określających poszczególne elementy chroniące przed upadkiem z wysokości, znajomości procesów fizjologicznych drzew oraz znajomość gatunków rodzimych, a także wykazał znajomość i umiejętność technik cięcia drzew.

 

Instruktor Arborystyki stopnia II – ukończył z wynikiem pozytywnym kurs instruktora stopnia I, wykazał umiejętność pracy pilarką spalinową oraz znajomość technik ścinki drzew. Wykazał bardzo dużą znajomość technik rigingu oraz technik bezpiecznej pracy podczas ścinki sekcyjnej drzew i umiejętności przekazywania wiedzy innym.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Szkolenie jest skierowane do:

- Jednostek szkolących – Szkoły arborystyki,

- Szkół leśnych i nauczycieli chcących wprowadzić nowe zajęcia dla uczniów w szkole,

- Dla nauczycieli nauki zawodu,

- Firm, które często przyjmują nowych adeptów i chcą zminimalizować koszty szkolenia nowych ludzi.

 

 

Ile trwa szkolenie Instruktora?

 

Stopień I - 4dni ( + 2 dni praktyki* )

Stopień II – 3dni ( + 2 dni praktyki*)

 

 

Czy szkolenia można nie ukończyć ?

 

Oczywiście. Każdy z elementów szkolenia jest zakończony egzaminem praktycznym oraz teoretycznym.

 

Ile kosztuje szkolenie instruktora arborystyki?

 

Stopień I – 2900zł

Stopień II – 2300zł

 

 

Jakie są wymagania udziału w szkoleniu?

  • Ukończone 18lat

  • Wykształcenie minimum średnie pełne.

 

 

Ile czeka mnie egzaminów na stopniu I?

  • Egzamin teoretyczny i praktyczny z fizjologii drzew oraz podstaw diagnostyki.

  • Egzamin teoretyczny i praktyczny z wzmocnień mechanicznych drzew.

  • Egzamin praktyczny ze znajomości różnych technik dostępu linowego na drzewa oraz ratownictwa (egzamin dopuszczający do udziału w zajęciach - odbywa się pierwszego dnia rano - wytyczne przesyłamy przy zgłoszeniu uczestnictwa)

  • Egzamin teoretyczny ze znajomości norm sprzętu do pracy na wysokości, okresów użytkowania, podstaw przeglądu ŚOI oraz przepisów.

 

Ile czeka mnie egzaminów na stopniu II?

- Obsługa pilarki (egzamin dopuszczający do udziału w zajęciach - odbywa się pierwszego dnia rano - wytyczne przesyłamy przy zgłoszeniu uczestnictwa)

- Obalanie drzew z ziemi

- Ścinka sekcyjna drzewa

- Egzamin teoretyczny z zakresu wiedzy dotyczącej ścinki drzew (egzamin dopuszczający do udziału w zajęciach - odbywa się pierwszego dnia rano - wytyczne przesyłamy przy zgłoszeniu uczestnictwa)

 

Czy muszę zdawać wszystkie egzaminy jeżeli posiadam uprawnienia z określonego modułu szkolenia ?

 

-Egzaminu z fizjologii i podstawowej diagnostyki drzew nie muszą zdawać osoby posiadające wykształcenie leśne wyższe lub ogrodnicze oraz osoby posiadające uprawnienia inspektora drzew i treeworkera wydanego po 2017 r.

 

 

Jakie wyposażenie powinienem posiadać?

 

-Cały niezbędny sprzęt do wykonywania poszczególnych zadań podczas pracy na drzewie. Sprzęt musi być bezpieczny oraz spełniać odpowiednie normy. Uczestnik kursu musi posiadać odpowiednią odzież chroniącą kończyny podczas zajęć praktycznych z pilarką spalinową.

-Jeżeli sprzęt nie posiada kart przeglądu, to musi przynajmniej spełniać kryteria przeglądu SOI. Odrzucony przy przeglądzie ekwipunek nie może być używany podczas zajęć.

 

Jaki okres są ważne uprawnienia instruktora?

- Uprawnienia należy odnawiać co 3 lata ze względu na prężnie rozwijającą się branże arborystyczną.

- Spotkanie się co 3 lata ma za zadanie również wymienić doświadczenia z innymi instruktorami. Przedstawienie swoich metod szkoleniowych oraz refleksje na różne tematy związane ze szkoleniem nowych arborystów.

 

 

Jaki jest koszt szkolenia odświeżającego?

- 600zł

 

Kiedy odbywają się szkolenia instruktorskie?

- Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem: https://www.polskiarborysta.pl/pol_m_Szkolenia-Arborystyczne_Terminarz-szkolen-241.html

2 dni praktyki*  - Jest to obowiązkowa praktyka, którą musi odbyć każdy z instruktorów aby otrzymać certyfikat ukończenia. Praktykę ma obowiązek odbyć w okresie do 12 miesięcy od zakończenia szkolenia. 

Praktykę można odbyć podczas regularnie odbywających się szkoleń w rekomendowanych przez nas ośrodkach szkoleniowych.

Lista ośrodków:

- Warmińsko-Mazurska Szkoła Arborystyki - Olsztyn

- Zachodniopomorska Szkoły Arborystyki - Gadom

- Ośrodek szkoleniowy "Misja Drzewa" - Warszawa 

- Opolska Szkoła Arborystyki - Kluczbork (jednostka macierzysta)

- Ośrodek szkoleniowy ROJAM - Gdańsk

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon