top of page

INSTRUKTOR ARBORYTYKI STOPNIA II

1. Opis

Szkolenie jest skierowane do doświadczonych arborystów, których umiejętności pracy na drzewach oraz wiedza na temat drzew i ich pielęgnacji są na zaawansowanym poziomie. Dodatkowo od kandydata na instruktora arborystyki stopnia II oczekuje się znajomości obsługi pilarki oraz umiejętności obalania drzew z ziemi a także ścinki sekcyjnej drzew. Kurs ma na celu uporządkowanie i uszczegółowienie zdobytej dotychczas wiedzy dotyczącej zasad BHP, ratownictwa, technik pracy i sprzętu oraz wprowadzenie w życie metodyki nauczania poszczególnych elementów, stosowanej przez instruktorów z Opolskiej Szkoły Arborystyki.
Szkoła OSA zakłada, iż po szkoleniu instruktorzy będą właściwie kształtować arborystykę w Polsce, jako osoby kompetentne i wiarygodne. Nasze szkolenia mają pomóc kandydatom rozwijać się w odpowiednim kierunku i jednocześnie obalać wiele mitów krążących w środowisku arborystycznym.
Uprawnienia Instruktora Arborystyki stopnia II dają możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu: kursu pilarza-drwala i poziomu B. Kurs przygotowuje uczestnika do umiejętnego przekazywania wiedzy, pracy z ludźmi na wysokości oraz odkrywa niełatwą stronę pracy instruktora.
Kurs otwiera drogę kariery w jednostkach szkolących do pracy na drzewach. Instruktor może też szkolić ludzi w swojej firmie, wydawać im odpowiednie uprawnienia, podpisując się swoim numerem uprawnień.

Szkolenie jest skierowane do:

 • jednostek szkolących – szkół arborystyki

 • szkół leśnych i nauczycieli chcących wprowadzić nowe zajęcia dla uczniów w szkole,

 • dla nauczycieli nauki zawodu,

 • firm, które często przyjmują nowych adeptów i chcą zminimalizować koszty szkolenia nowych ludzi.

2. Wymagania

 • Egzamin wstępny teoretyczny i praktyczny z zakresu obalania drzew z ziemi i przerzynki kłód i dłużyc.

 • Egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny z obsługi pilarki, obalania drzew z ziemi, ścinki sekcyjnej drzew.

 
3. Program szkoleniowy – 40 h (5 dni)

 • Zajęcia teoretyczne (9 h)

  • Zasady organizacyjne szkolenia z zakresu ścinki sekcyjnej drzew.  (1 h)

  • Dobór drzew do prowadzenia zajęć. (1 h)

  • Podstawy prawne związane ze ścinką drzew na wysokości. (1 h)

  • Przegląd SOI wyposażenia uczestników szkolenia. Wyposażenie obowiązkowe podczas pracy pilarką na wysokości. Zasady pracy. Strefy niebezpieczne. (3 h)

  • Przygotowanie odpowiednich elementów treningowych w stosunku do grupy docelowej. (1 h)

  • Węzły stosowane podczas ścinki drzew. Wytrzymałość oraz zastosowanie do poszczególnych zadań. (1 h)

  • Urządzenia wykorzystywane podczas ścinki sekcyjnej drzew. (1 h)

 • Zajęcia praktyczne (31 h)

  • Zajęcia z instruktażu. Praca symulowana w zespołach - instruktor – kursant . Realizacja materiału z poziomu B - wprowadzenie do ścinki sekcyjnej drzew. Omówienie błędów związanych z prowadzeniem zajęć. (8 h)

  • Realizacja materiału z poziomu B - techniki pracy pilarką w koronie. Omówienie błędów związanych z prowadzeniem zajęć. (3 h)

  • Techniki ratowania z korony poszkodowanego w różnych sytuacjach mogących pojawić się podczas szkoleń z zakresu ścinki sekcyjnej drzew. (3 h)

  • Urządzenia wykorzystywane podczas ścinki sekcyjnej drzew. (1 h)

  • Zajęcia z instruktażu. Praca symulowana w zespołach - instruktor – kursant . Realizacja materiału z poziomu B - wspinaczka, praca w koronie, ratownictwo. Omówienie błędów związanych z prowadzeniem zajęć. (8 h)

  • Egzamin. (8 h)

 

4. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • pozytywnie zdany egzamin wstępny

 • wykształcenie minimum średnie pełne

 • aktualny kurs pierwszej pomocy

 • aktualne badania do pracy na wysokości

 • kurs pilarz-drwal, kurs B lub tożsame – aktualne 

 • wpłacona zaliczka w wysokości 1500 zł ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana. Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodnie z terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.

 

5. Czas trwania

 • 40 h (5 dni × 8 h)
   

6. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 • powierzchnia drzewostanu w okolicy wyznaczona na dany kurs

7. Terminy 

 • Szkolenie odbywa się z jednodniowym przesunięciem do każdego szkolenia Poziomu B. W ten sposób instruktor ma możliwość praktycznie popracować z uczestnikami podstawowego szkolenia, gdzie jest oceniany pod kątem merytoryki prowadzenia zajęć, gdzie na bieżąco są korygowane jego błędy.

 • Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz
   

8. Cena,

 • Szkolenie - 5600 zł brutto

 

9. Co jest w cenie

 • Egzamin wstępny - 1000 zł brutto -  po zaliczeniu egzaminu kwota jest odliczana od wartości szkolenia.

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 

10. Wyposażenie własne uczestnika: 
Uczestnik ma obowiązek posiadać własne wyposażenie wspinaczkowe oraz odpowiednią odzież ochronną. Sprzęt powinien umożliwić wykonanie prac w zakresie cięć pielęgnacyjnych
w koronie drzewa bez względu na jego strukturę czy wielkość. Wyposażenie również powinno umożliwiać wykonanie akcji ratowniczej.

 • Sprzęt wspinaczkowy:

  • uprząż zgodna z normą: EN 813, EN 566, EN 361 (opcjonalnie)

  • liny: SRS (SRT) minimum 60m oraz MRS (DRT) 45m - zgodne z normą EN 1891 typ A

  • karabinki zgodne z normą: EN 362

  • linki pomocnicze zgodne z normą: EN 795 lub EN 566

  • pętle taśmowe zgodne z normą: EN 795 lub EN 566

  • przyrządy asekuracyjno zjazdowe dopuszczone do pracy zgodne z normą: EN 341 typ 2 klasa A, EN 12841 typ C, EN 1891 A, EN 358

  • urządzenia do nadawania pozycji pracy zgodne z normą: EN 358, EN 1891 typ A, EN 567

  • kask zgodny z normą: EN 397

 • Odzież:

  • buty z cholewką powyżej kostki

  • okulary ochronne zgodne z EN 166 lub osłona twarzy przy kasku

  • spodnie z wkładką antyprzecięciową

 • Urządzenia dodatkowe:

  • Big-shot – dopuszczony tylko oryginalny (opcjonalnie)

  • pilarka spalinowa bądź elektryczna standardowa + „gałęziówka”

 

11. Ważność certyfikatu

 • 3 lata

bottom of page