top of page

INSTRUKTOR ARBORYTYKI STOPNIA I

1. Opis

Szkolenie jest skierowane do doświadczonych arborystów, których umiejętności pracy na drzewach oraz wiedza na temat drzew i ich pielęgnacji są na zaawansowanym poziomie. Kurs ma na celu uporządkowanie i uszczegółowienie zdobytej dotychczas wiedzy dotyczącej zasad BHP, ratownictwa, technik pracy i sprzętu, pielęgnacji i ochrony drzew, diagnostyki drzew oraz rozpoznawania gatunków roślin zdrewniałych oraz wprowadzenie w życie metodyki nauczania poszczególnych elementów, stosowanej przez instruktorów z Opolskiej Szkoły Arborystyki.
Szkoła OSA zakłada, iż po szkoleniu instruktorzy będą właściwie kształtować arborystykę w Polsce, jako osoby kompetentne i wiarygodne. Nasze szkolenia mają pomóc kandydatom rozwijać się w odpowiednim kierunku i jednocześnie obalać wiele mitów krążących w środowisku arborystycznym.
Uprawnienia Instruktora Arborystyki stopnia I dają możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu: poziomu A, instalacji wzmocnień mechanicznych drzew, asystenta arborysty, pielęgnacji drzew. Kurs przygotowuje uczestnika do umiejętnego przekazywania wiedzy, pracy z ludźmi na wysokości oraz odkrywa niełatwą stronę pracy instruktora.
Kurs otwiera drogę kariery w jednostkach szkolących do pracy na drzewach. Instruktor może też szkolić ludzi w swojej firmie, wydawać im odpowiednie uprawnienia, podpisując się swoim numerem uprawnień.

Szkolenie jest skierowane do:

 • jednostek szkolących – szkół arborystyki

 • szkół leśnych i nauczycieli chcących wprowadzić nowe zajęcia dla uczniów w szkole,

 • dla nauczycieli nauki zawodu,

 • firm, które często przyjmują nowych adeptów i chcą zminimalizować koszty szkolenia nowych ludzi.
   

2. Wymagania

 • Egzamin wstępny ze wspinaczki, podstaw biologii i fizjologii drzew, pielęgnacji drzew, diagnostyki drzew, technik pracy na drzewach oraz wiedzy o SOI.

 • Egzamin końcowy:

  • teoretyczny z fizjologii i biologii drzew z elementami rozpoznawania drzew, grzybów patogenicznych i owadów, ze znajomości norm sprzętu do pracy na wysokości, okresów użytkowania, podstaw przeglądu SOI oraz przepisów.

  • praktyczny z podstaw diagnostyki, prawidłowej oceny drzewa przed wspinaczką, ze wzmocnień mechanicznych drzew, ze znajomości różnych technik dostępu linowego oraz ratownictwa.

 

3. Program szkoleniowy – 40 h (5 dni)

 • Zajęcia teoretyczne (9 h)

  • Zasady BHP.  (1 h)

  • Podstawowe obowiązki Instruktora wspinaczki drzewnej. (2 h)

  • Aspekty prawne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu wspinaczki drzewnej. (3 h)

  • Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w prowadzeniu zajęć terenowych. (1 h)

  • Normy europejskie w sprzęcie do pracy na wysokości. (2 h)

 • Zajęcia praktyczne (31 h)

  • Zasady doboru sprzętu SOI oraz jego kontrola. (1 h)

  • Podstawowa diagnostyka drzew – fizjologia drzew. (2 h)

  • Techniki poruszania się w koronie drzewa oraz techniki nadawania pozycji pracy. (1 h)

  • Wzmocnienia mechaniczne drzew: GEFA, COBRA, GEMINI S. (2 h)

  • Węzły stosowane w arborystyce. (2 h)

  • Procedury oraz techniki ratowania z drzewa. (2 h)

  • Praktyki. (16 h)

  • Egzamin. (5 h)

 

4. Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat

 • pozytywnie zdany egzamin wstępny

 • wykształcenie minimum średnie pełne

 • aktualny kurs pierwszej pomocy

 • aktualne badania do pracy na wysokości

 • kurs A lub tożsamy – aktualny

 • wpłacona zaliczka w wysokości 1500 zł ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)
  Wpłatę należy wykonać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie będzie zwracana. Zaliczkę można przesunąć na inny termin szkolenia zgodnie z terminarzem szkoły w razie rezygnacji z terminu szkolenia do 5 dni przed szkoleniem. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada.


5. Czas trwania

 • 40 h (5 dni × 8 h)
   

6. Miejsce

 • Opolska Szkoła Arborystyki , Wierzchy 65A, 46-250 Wierzchy - Google Maps

 • powierzchnia drzewostanu w okolicy wyznaczona na dany kurs

6. Terminy

 • Szkolenie odbywa się z jednodniowym przesunięciem do każdego szkolenia Poziomu A. W ten sposób instruktor ma możliwość praktycznie popracować z uczestnikami podstawowego szkolenia, gdzie jest oceniany pod kątem merytoryki prowadzenia zajęć, gdzie na bieżąco są korygowane jego błędy.

 • Terminarz szkoleń jest dostępny pod adresem - terminarz
   

7. Cena,

 • Szkolenie - 5600 zł brutto

8. Co jest w cenie

 • Egzamin wstępny - 1000 zł brutto -  po zaliczeniu egzaminu kwota jest odliczana od wartości szkolenia.

 • wyżywienie (obiad, bufet kawowy)

 • materiały szkoleniowe wysyłane drogą elektroniczną

 

9. Wyposażenie własne uczestnika

Uczestnik ma obowiązek posiadać własne wyposażenie wspinaczkowe oraz odpowiednią odzież ochronną. Sprzęt powinien umożliwić wykonanie prac w zakresie cięć pielęgnacyjnych

w koronie drzewa narzędziami ręcznymi bez względu na jego strukturę czy wielkość. Wyposażenie również powinno umożliwiać wykonanie akcji ratowniczej.

 • Sprzęt wspinaczkowy:

  • uprząż zgodna z normą: EN 813, EN 566, EN 361 (opcjonalnie)

  • liny: SRS (SRT) minimum 60m oraz MRS (DRT) 45m - zgodne z normą EN 1891 typ A

  • karabinki zgodne z normą: EN 362

  • linki pomocnicze zgodne z normą: EN 795 lub EN 566

  • pętle taśmowe zgodne z normą: EN 795 lub EN 566

  • przyrządy asekuracyjno zjazdowe dopuszczone do pracy zgodne z normą: EN 341 typ 2 klasa A, EN 12841 typ C, EN 1891 A, EN 358

  • urządzenia do nadawania pozycji pracy zgodne z normą: EN 358, EN 1891 typ A, EN 567

  • kask zgodny z normą: EN 397

 • Odzież:

  • buty z cholewką powyżej kostki

  • okulary ochronne zgodne z EN 166 lub osłona twarzy przy kasku

 • Urządzenia dodatkowe:

  • Big-shot – dopuszczony tylko oryginalny (opcjonalnie)

  • piła ręczna, piła ręczna na wysięgniku

10. Ważność certyfikatu

 • 3 lata

bottom of page