Informacje szczegółowe na temat szkolenia z zakresu instalacji liny Gleistein GeminiS

 

Kursant po odbyciu szkolenia jest w stanie poprawnie projektować, dobierać wzmocnienia mechaniczne zależnie od wymaganej sytuacji oraz zamontować je w koronie drzewa. Szkolenie jest kierowane do osób praktycznie pracujących na drzewie. 

Kurs prowadzony przez doświadczonych arborystów, instruktorów Opolskiej Szkoły Arborystyki którzy na co dzień zajmują się zabezpieczaniem drzew pomnikowych, na zabytkowych założeniach oraz najbliżej ludzi ; w miastach przy alejkach, placach zabaw, przedszkolach. Ukończyli liczne szkolenia instruktorskie prowadzone przez producentów z zakresu instalacji wiązań oraz obsługi i przeglądu sprzętu. 

Program szkolenia:

 • Zasady oraz potrzeby instalacji mechanicznych wzmocnień koron drzew

 • Omówienie specyfikacji technicznej liny Gleistein GeminiS

 • Wiązania statyczne

 • Wiązania elastyczne

 • Rozpoznawanie naturalnych symptomów sugerujących potrzebę instalacji wiązań

 • Organizacja pracy

 • Planowanie mechanicznych wzmocnień korony

 • Instalacja mechanicznych wzmocnień korony


Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat

 • oświadczenie o przejęciu ryzyka

 • podpisana umowa o świadczeniu usług szkoleniowych

 • Wpłacona zaliczka w wysokości 50% całej kwoty ( w tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz termin)


Organizacja szkolenia: 


Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych i 16 godziny zajęć praktycznych. Program obejmuje standardowo 3 dni szkoleniowe zależnie od ustaleń z uczestnikami szkolenia. 
Miejsce: Lasowice Małe lub wg ustaleń z zamawiającym 

Cena szkolenia i warunki płatności: 

 

Podstawowa cena szkolenia: 650 zł 
Cena może ulec zmianie zależnie od liczby uczestników. 

W cenie:

 • szydło 16 mm do wiązań


Wyposażenie własne uczestnika:

 • sprzęt do pracy w koronie drzewa spełniający kontrole ŚOI

 • wygodny strój odpowiedni do zajęć terenowych

 • ubiór przeciwdeszczowy

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon