European Tree Worker

Kursant po odbyciu szkolenia przygotowawczego oraz pozytywnie obytej certyfikacji ETW jest wysoko wyspecjalizowanym pracownikiem wykonującym bezpiecznie i efektywnie prace związane z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik dostępu linowego w oparciu o wiedzę z zakresu arborystyki, uwzględniając kwestie ochrony przyrody, ochrony środowiska i przepisów bezpieczeństwa.


Kurs jest prowadzony przez doświadczonych arborystów pracujących zgodnie ze standardami EAC, instruktorów Opolskiej Szkoły Arborystyki, którzy na co dzień zajmują się zabezpieczaniem m.in. drzew pomnikowych w miastach, przy alejkach, placach zabaw, przedszkolach, itp. Instruktorzy ukończyli liczne szkolenia w zakresie: pielęgnacji drzew, wycinki, technik dostępu linowego, zabezpieczania drzew. Odbyte szkolenia w tym zakresie obejmowały nie tylko same wymienione zagadnienia ale również metodykę nauczania i przygotowanie do prowadzenia szkoleń w różnym zakresie. Instruktorzy oraz ośrodek szkoleniowy zostali pozytywnie certyfikowani przez EAC jako Certyfikowane Centrum ETW.

Zajęcia z biologii i fizjologii drzew prowadzone są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach naukowych.

Program szkolenia:
 

 • szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • omówienie zasad oraz przebiegu certyfikacji European Tree Worker

 • biologia i fizjologia drzew

 • rozpoznawanie drzew

 • sadzenie oraz przesadzanie drzew

 • zabiegi prowadzone w koronach drzew

 • mechaniczne wzmocnienia koron drzew

 • ochrona drzew na placu budowy

 • ustawa o ochronie przyrody

 • doskonalenie technik dostępu linowego

Warunki uczestnictwa:
 

 • ukończone 18 lat

 • oświadczenie o minimum 24 miesięcznym doświadczenie w pracy na drzewach

 • oświadczenie o przejęciu ryzyka oraz stanie zdrowia

 • podpisana umowa o świadczeniu usług szkoleniowych

 • kurs Pilarz-Drwal lub tożsame. W przypadku braku uprawnień istnieje możliwość zdania egzamin z zakresu Pilarz-Drwal - 900 zł brutto

 • szkolenie z zakresu sekcyjnej ścinki drzew. W przypadku braku uprawnień istnieje możliwość zdania egzamin z zakresu sekcyjnej ścinki drzewo
  - 900 zł brutto
   

Czas i miejsce szkolenia
 

Szkolenie obejmuje 56h godzin szkoleniowych wraz z egzaminem ETW. 32 godziny zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych rozłożonych na 6 dni oraz 8h egzaminu w 7 dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się standardowo w miejscowości Wierzchy.

 

Cena szkolenia
 

Cena szkolenia przygotowawczego do certyfikacji oraz certyfikacja ETW: 5600 zł.
Istnieje możliwość przystąpienia do certyfikacji European Tree Worker bez szkolenia przygotowawczego: 2500 zł

Istnieje możliwość przystąpienia do szkolenia przygotowawczego European Tree Worker bez certyfikacji: 3100 zł

 

W cenie szkolenia:
 

 • podręcznik European Tree Worker

 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

 • bufet kawowy oraz dwudaniowy obiad

 

Wyposażenie własne uczestnika:
 

 • sprzęt wspinaczkowy do pracy na drzewach wraz z narzędziami ręcznymi takimi jak piłka ręczna oraz piłka na tyczce, pilarka spalinowa oraz opcjonalnie Big-Shot.

 • spodnie antyprzecięciowe

 • osoby przystępujące do egzaminów dodatkowych z zakresu ścinki drzew mają obowiązek posiadać własne wyposażenie do wycinki drzew oraz odpowiednią odzież antyprzecięciową. 

Recertyfikacja:

Koszt recertyfikacji uprawnień po 3 latach - 750zł brutto.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon