top of page

Certyfikat Jakości

Certyikat ISO EN 9001:2015
Często zadawane pytanie przez przyszłych kursantów to " Co was wyróżnia?".
Opolska Szkoła Arborystyki to jedyna szkoła która cały czas się rozwija i potwierdza swoje kwalifikacje na wielu frontach. Zajmujemy się szkoleniem komercyjnie i zależy nam aby każdy klient wyszedł zadowolony i nas polecał. W stosunku do firm funkcjonujących od wielu lat na rynku, nasza rozwija się wraz z postępem technologicznym technik dostępu linowego oraz metodyki nauczania. 
Na dowód jakości prowadzonych szkoleń oraz obsługi klienta przedstawiamy certyfikat  PN-EN ISO 9001:2015. Kolejnym dowodem na naszą wyjątkową obsługę jest możliwość kompleksowego kształcenia od zera do Tree workera jako certyfikowane centrum szkoleniowe EAC.
Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z dofinansowania na oferowane przez nas szkolenia.

Polityka Jakości

Organizacja i prowadzenie szkoleń i kursów powiązanych z szeroko pojetą arborystyką, w tym szkolenia z zakresu Pilarz-drwal i pochodne, szkolenia z zakresu pielęgnacji, wycinki, instalacji wzmocnień mechanicznych drzew przy użyciu technik dostepu linowego oraz prowadzenie kursów z zakresu zaplatania lin. Konsekwentnie utrwalamy wizerunek organizacji jako wiarygodnego i kompetentnego partnera przestrzegającego etycznych i prawnych reguł prowadzenia biznesu. Fundamentem naszej działalności jest ukierunkowanie na satysfakcję klientów poprzez gwarantowanie szkoleń i kursów o wysokich walorach jakościowych.
Świadomi konieczności ciągłego identyfikowania potrzeb i oczekiwań Klientów, dbamy
o staranne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, rozwijając partnerskie relacje ze stronami zainteresowanymi związanymi z naszą działalnością, oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

Pełna znajomość i przestrzeganie wszystkich dotyczących nas wymagań, w tym przepisów prawnych, jak również zapewnienie naszym kontrahentom
i innym stronom satysfakcji z kontaktów z nami, implikuje możliwości pozyskiwania zamówień na miarę naszych zamierzeń i możliwości.

Zarządzanie procesami kształtującymi jakość naszych usług stanowi podstawę planowania zmian oraz doskonalenia metod działania w każdym obszarze naszej organizacji współuczestniczącym w realizacji postanowień Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015.
Doceniając znaczenie systemowego podejścia do zarządzania, deklaruję osobiste zaangażowanie w systemowe działania na rzecz zabezpieczania skuteczności realizacji niniejszej polityki jakości, w tym zapewnienie przestrzegania wszelkich, obowiązujących nas wymagań jak również doskonalenia rozwiązań, postrzegając w tym gwarancję uzyskania sukcesu ekonomicznego oraz satysfakcji naszych Klientów.

bottom of page